Inför ditt besökblomma.png

Rutinundersökningar
Inför undersökningar såsom hälsokontroll inför nyförsäkring, besiktningar och liknande tänk på att ta med de handlingar som rör identifiering (om hästen ska registreras vid besöket hos oss får du med dig de handlingar du behöver när vi är klara med besöket).

Inför vaccinationer, identitetsmärkning, skapade av hästpass tänk på att ta med er vaccinationskortet.

Hältutredningar
Inför rörelseutredningar så är det bra om ni har möjlighet att ta med en god vän som medhjälpare vid lastning, för att leda er häst under undersökningen samt som stöd för er häst vid eventuell röntgenundersökning. Tänk på att om du eller din vän är gravid eller under 18 år gammal får ni inte vara med inne på röntgen ur strålsäkerhetssynpunkt.

Munhåleundersökningar
Om ni önskar munhåleundersökning tag gärna med tidigare tandstatuskartor.

Reproduktions undersökningar
Om ni söker hjälp för en gynekologisk undersökning på ert sto, provtagning för CEM eller annan provtagning tänk på att dessa provtagningar gärna görs i början av veckan för att underlätta odling av olika agens.

Kirurgiska åtgärder
Inför kirurgiska åtgärder som exempelvis kastration, caslickoperation är det viktigt att er häst är frisk. Operationsintag sker hela dagen under vardagarna. När ni kommer till oss får ni fylla i en enkät om er hästs hälsostatus och medicineringar. Ni kan även fylla i enkäten hemma (pdf). En hälsoundersökning kommer att utföras av veterinär före sedering/narkos. Ibland kan det vara aktuellt med blodprovstagning före sövningen, information ges när du lämnar in din häst. Operationen sker under dagen och er häst hämtas enligt överenskommelse. Om hästen inte mår bra efter operationen kan du alltid nå en veterinär kvällstid.

Om det är något annat ni undrar över före ert besök hos oss är ni välkomna att kontakta oss via telefon eller mail.

Välkomna!

Kontakt

Veterinärkliniken Rättvik
Travvägen 25
795 32 RÄTTVIK

Tel. 0248-10018
Fax. 0248-10017

info@vetkliniken.se

Hästens sista vila