Förebyggande omvårdnadblomma.png

För att ditt sällskapsdjur inte ska utsättas för onödiga risker kan ni i många fall använda er av förebyggande åtgärder. Som ett led i kedjan omvårdnad av ditt djur kan det vara bra att som djurägare ha kunskap om vaccinationövervikt, avmaskning, fästingar och hygien.

Vaccination
För att ge sitt djur ett bra försvar mot infektionssjukdomar vaccineras de flesta hundar och katter i Sverige. Även illrar och kaniner vaccineras till stor del. Förutom anledningen att ge sitt djur vaccinationsskydd för att förhindra/mildra sjukdom så har även olika föreningar krav på vaccination för att minska smittspridning.

Vaccinering fungerar så att ett avdödat eller försvagat virus injiceras under huden i nacken. Immunförsvaret lär sig hur detta virus ser ut men ditt djur blir inte sjukt eftersom viruset är avdödat eller försvagat. Om ditt djur stöter på smittan efter vaccineringen vet immunförsvaret hur det viruset ser ut och attackerar det innan sjukdom hinner bryta ut alternativt att sjukdomen bryter ut i en mildare variant. Det är viktigt att följa vaccinationsrutinerna för att vara säker på att immunförsvaret får en påminnelse om hur viruset ser ut.

I Sverige vaccineras hundar mot flertalet sjukdomar. Vi kan erbjuda grundvaccinering och årlig vaccinering mot de vanligaste infektionssjukdomarna (valpsjuka, parvovirus, adenovirus och parainfluensa) samt vaccination mot rabies och leptospiros.

I Sverige vaccineras katter mot flertalet sjukdomar. Vi kan erbjuda grundvaccinering och årlig vaccinering mot de vanligaste infektionssjukdomarna (calicivirus, panleukopenivirus och rhinotrakeit  herpesvirus) samt vaccination mot rabies.

Efter vaccineringen kan ditt djur uppvisa symptom på lindrig aptitlöshet eller lindrig trötthet. Om symptomen inte ger med sig inom 1-2 dagar är ni välkomna att ringa oss för konsultation. Ibland uppstår en liten lokal svullnad, vilken kan kvarstå några veckor.

Om du vill vaccinera din iller eller kanin så kan vi beställa hem vaccin till ert djur. Kontakta oss för konsultation.

Om du önskar att komplettera din katt eller hunds vaccination med andra smittoämnen beställer vi hem vaccin till ditt djur. Kontakta oss för konsultation.

Kontakta oss

Övervikt
En annan risk för våra smådjur är ett välfärdsproblem. Många av våra husdjur får för energirik kost vilket resulterar i övervikt. Det är viktigt att uppmärksamma när djuret börjar lägga på sig mer hull så att fodret kan korrigeras till energibehovet. Det är mycket vanligt att djur som kastreras/steriliseras går upp i vikt.

Det är viktigt att ert djur får i sig rätt balans på de beståndsdelar som kroppen ska använda sig av. Vid viktreducering är det extra viktigt eftersom vi minskar energiintaget men vill ha fortsatt rätt balans på de viktiga ämnena som kroppen behöver. Vi rekommenderar att ni använder er av ett ”bantningsfoder” när ert djur ska gå ned i vikt dels för att få rätt balans av näringsämnen men även för att uppnå en mättande känsla.

Konsultera vår djursjukvårdare Helen. Hon hjälper er att lägga upp en viktredueringskurva och rekommenderar ett eller flera foder som ni bör använda.

Butiken

Avmaskning
Vi vill naturligtvis skydda våra djur mot alla faror men en vanlig missuppfattning är att det är bra att avmaska sin hund och katt regelbundet. Hundar och katter har normalt sett en mindre parasitbörda i kroppen. En liten mängd parasiter påverkar inte kroppen negativt.

I Sverige har vi genom resistensarbete fått en unik situation. Många av våra parasiter är fortfarande känsliga för avmaskningsmedel. För att bevara detta resistensläge ska vi endast avmaska vuxna djur när mask ses i avföringen eller om djuret har symptom på invärtesparasiter och ingen annan diagnos förklarar symptomen. Vid återkommande problem med symptom på mask hos vuxna hundar ska träckprov skickas in för analys.

Instruktionerna för träckprovtagning skiljer sig mellan vilken parasit vi vill diagnosticera. Om ditt djur har problem hjälper vi dig med provtagningsinstruktioner, inskickande av prover, tolkning av provsvar samt eventuell behandling.

Det finns undantag till alla regler vilket angående avmaskning innebär att dräktiga tikar/honkatter i kennlar/katterier med parasitproblem, valpar/kattungar från kennel/katteri samt unga valpar/kattungar från hemuppfödning får avmaskas enligt speciella instruktioner. Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt djur.

Kontakta oss

Fästingar
Fästingar är ett gissel för både människor och djur som vistas i naturen. Fästingar kan ge upphov både till lokala reaktioner men även allvarligare sjukdom kan drabba både dig och din hund.

Hundar och katter som vistas i skog och mark bör skyddas mot fästingsjukdomar genom daglig kontroll av huden så att eventuella fästingar kan tas bort. Det finns även läkemedel har repellerande/avdödande effekt på fästingar. Några vanliga preparat som används till hund innehåller substansen pyretroid. Till katt används vanligen subsansen fipronil.

Eftersom de flesta fästingmedel (förutom Prac-tic och Certifect) är receptfria ligger det ett större ansvar på dig som djurägare att hålla koll på eventuella oönskade effekter samt att rätt preparat ges till rätt djurslag. Om du är orolig är du naturligtvis välkommen att kontakta oss för konsultation. Det finns några övergripande punkter du måste överväga före behandling:

Hygien
Olika hundraser och kattraser har olika förutsättningar att hålla sig rena. Det är av stor vikt att vi djurägare uppmärksammar de förutsättningar vårt djur har så att vi kan förhindra att problem uppstår, identifiera förändringar i tid samt behandla innan sjukdomen blir påfrestande för både djur och djurägare.

Vanliga problem med hygienen är relaterade till ansamling av värme och fukt i specifika hudområden. Om du har en hund med hängande öron är risken för öroninflammation större än om hunden har upprättstående öron eftersom hängande öron skapar ett instängt hålrum som är varmt och fuktigt.

Katter och hundar med brachycephalt syndrom (en del av detta syndrom innebär att nospartiet är förkortat och förskjutet) har ibland veck i nosbasen mot ögonen. I detta veck kan tårvätska, hudavlagringar och infektioner ansamlas.

Raser med mycket underhull har svårare att torka efter bad/regnigt väder än hundar med tunnare päls. Detta kan leda till att fukten tillsammans med kroppsvärmen ger upphov till ett så kallat fukteksem/hotspot.

Blöta ben/tassar beroende på att hunden slickar på dessa områden kan orsaka infektioner i huden samt missfärgning av pälsen. Att hunden slickar på hudområden kan bero på många olika orsaker där smärta och rastlöshet är vanligt.

Det finns naturligtvis andra orsaker som kan leda till problem att hålla sig ren och fri från infektioner. Överviktiga katter har svårt att nå hela kroppen med tungan då de tvättar sig. Även överviktiga hundar kan få problem med fuktiga och infekterade veck som uppstår på grund av fettdepåer under huden. En smutsig närmiljö kan göra det svårt för djuret att hålla sig rent.

Många hudproblem är jobbiga för både djurägare och djur, framförallt om det kliar. Om ditt djur har en infektionskänslig hud, öronproblem eller andra hudproblem så är ni välkomna till oss för undersökning. Vi kommer att undersöka om ert djur har en infektion på kroppen samt lindra symptomen och behandla tills huden mår bra igen.

Butiken

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss för rådgivning!

Kontakt

Veterinärkliniken Rättvik
Travvägen 25
795 32 RÄTTVIK

Tel. 0248-10018
Fax. 0248-10017

info@vetkliniken.se