Inför ditt besökblomma.png

Rutinundersökningar
Inför undersökningar såsom hälsokontroll inför nyförsäkring, seniorkontroll, besiktningar av valpar/kattungar tänk på att ta med de handlingar som rör identifiering (om djuret ska registreras vid besöket hos oss får du med dig de handlingar du behöver när vi är klara med besöket).

Inför vaccinationer, identitetsmärkning, skapade av sällskapsdjurpass tänk på att ta med er vaccinationskortet.

Medicinska utredningar
Om ditt smådjur har problem med aptit, avföring, urinering, ont i magen, trötthet, stelt rörelsemönster, klåda, beteendeförändringar och så vidare är du och ditt djur välkommen till oss för en medicinsk utredning.

Vi vet att det ibland kan vara svårt att sätta fingret på det som upplevs annorlunda men försök att tänka igenom följade frågor:

Med en bra bakgrundshistoria och noga undersökning har vi en bra grund för vår medicinska utredning.

Kirurgiska åtgärder
Inför kirurgiska åtgärder som exempelvis, kastration, sterilisering och tandstensborttagning tänk på att ditt djur inte ska få frukost samma dag som ingreppet sker. Operationsintag sker hela dagen under vardagarna. När ni kommer till oss får ni fylla i en enkät om ert djurs hälsostatus och medicineringar. Ni kan även fylla i enkäten hemma (pdf). En hälsoundersökning kommer att utföras av veterinär före sedering/narkos. Ibland kan det vara aktuellt med blodprovstagning före sövningen, information ges när du lämnar in ditt djur. Operationen sker under dagen och ert djur hämtas samma dag. Om ditt djur inte mår bra efter operationen kan du alltid nå en veterinär kvällstid.

Välkommen!

Kontakt

Veterinärkliniken Rättvik
Travvägen 25
795 32 RÄTTVIK

Tel. 0248-10018
Fax. 0248-10017

info@vetkliniken.se